Iai-do

Początki

Iai-do jako sztuki, tkwią w historyczno-politycznych i kulturalnych przemianach średniowiecznej Japonii. W 1600 roku, po długim okresie wojny domowej, Ieyasu Tokugawa, pokonał Toyotomi Hideyoshi w bitwie pod Sekigaharą.  Zwycięstwo to uczyniło Tokugawę faktycznym władcą Japonii. Próbując zaprowadzić pokój w kraju, Shogunat Tokugawa, wydał edykty, by kontrolować daimyō(panowie feudalni) i urzędników sądowych. Samuraje zostali wtedy niejako przekształceni z klasy wojowników w szlachtę. Mogli nadal nosić publicznie miecze, które były symbolem szczególnego statusu w japońskim społeczeństwie. Wyszkolony szermierz darzony był wciąż wielkim szacunkiem. Powody do studiowania sztuk walki zmieniły się, dlatego też z czasem, zaczęto pojmować miecz jako drogę do szlifowania charakteru i strony mentalnej. Samurajowie noszący miecze na co dzień, będące częścią ich statusu, nadal mieli ważny powód do kształcenia się w Iai, ponieważ umiejętność władania mieczem wiązała się z tradycją i honorem. Ten czas w historii Japonii, to taki moment, kiedy Battou-Jutsu 抜刀術(tłumaczona również jako Iai) przekształciła się w Iai-do 居合道。Iai-Jutsu, mówiąc wprost, została usystematyzowana, obudowana regułami i etykietą, zamieniając się w obecne Iai-do.

Kata

Układy Kata są nie tylko nośnikami techniki, ale kształtują również osobowość i psychikę ćwiczącego. Kata są fundamentalne dla światopoglądu danej szkoły i jej członków. Niosąc ze sobą kilkusetletnią tradycję, uznawane są za japońskie dziedzictwo kulturowe. Rozwijały się i dopasowywały przez wieki tak, by zawierać w sobie także głęboką treść duchową. Są także ważnym nośnikiem głębokiej wiedzy życiowej. Mówi się o nich, nie tylko jako o elemencie tradycji i kultury Japonii, ale również jako o nauce, w takim znaczeniu, jak mówimy o matematyce czy fizyce.

Istota i waga dyscypliny

Istotnym elementem samodyscypliny jest pozytywne nastawienie do poznawania siebie, świata oraz pogłębiania wiedzy. Powołując się na dyscyplinę, a mając na uwadze trening różnych sztuk walki, należałoby zaznaczyć, że nie jest istotne, czy posługujemy się mieczem, czy łukiem.
To są tylko narzędzia, przyrządy, które pomagają nam szlifować nasze serca i charaktery. Dzięki dyscyplinie i umiejętności samokontroli, mamy więcej komfortu psychicznego, co pomaga nam także w życiu codziennym. A jeśli to pomaga, to i pojawiające się ciężkie chwile, przyjdzie nam kiedyś znosić łatwiej, nie rzadko z uśmiechem na twarzy.

Koncentracja

Koncentrowanie pomaga w kształtowaniu osobowości. Każdy moment w czasie treningu, każdy wykonywany ruch, zrobiony całym sercem, czyli KONCENTROWANIE się na CHWILI! to jest ogromnie ważna umiejętność.

Kokorogame 心構え

Po polsku powiedzielibyśmy, postawa duchowa, przygotowanie duchowe, gotowość duchowa. Gotowość jest najlepszą obroną. Być gotowym, to nie znaczy, że mamy być spięci, wręcz odwrotnie, powinniśmy być rozluźnieni. Być przygotowanym, to znaczy tak kierować energią 氣ki, aby była ona w pełni skumulowana w tanden丹田, czyli w miejscu podbrzusza. Mówi się że tanden jest najistotniejszym miejscem naszego ciała. Kiedy energia skumulowana będzie w tanden, a do tego dodamy swoje KOKOROGAMAE, będziemy gotowi na każda sytuację, a przygotowanie psychicznie i fizycznie da nam komfort psychiczny, czyli yoyuu 余裕. Aby móc kontrolować swoje uczucia, słowa, odruchy, konieczne jest głębokie zrozumienie i doskonalenie swojego kamae, czyli swojej „postawy”. A pomocna w jej kształtowaniu jest samodyscyplina, reigisaho (Reiho) i układy Kata, które są esencja wszystkiego.

Co nam daje żmudny trening kata

KATA (ustalonych układów), to układy wykonywane z mieczem, drewnianym bokto, naginata, jo, lub innym rodzajem broni. Układy kata są dziedzictwem kulturowym Japonii, które poprzez wieki wzbogaciły się o głęboką mądrość  życiową. Ćwicząc układy kata, rozwijamy się nie tylko technicznie w danej dziedzinie, ale co najważniejsze, także duchowo, wewnętrznie.
Często zadawane pytania
Jak się ubrać?
Na zajęciach ćwiczymy w wygodnym, nieograniczającym ruchu stroju. Boso. Osoby, które mają wrażliwe kolana, mogą zaopatrzyć się w miękkie protektory. Potrzebny jest pas, na początku może to być jakikolwiek pas, do judo lub karate.
Gdzie można spróbować?
Studio Dantian, Słupecka 4/37, kurs Iai-do, zajęcia rozpoczynają się od 02 kwietnia, wtorki 17.30-19.30 (sala górna) oraz soboty 11.00-13.00 (sala górna). Informacje pod numerem telefonu: 794 506 585
Jakie korzyści daje ćwiczenie Iai-do?
Fizyczne: poprawia fizyczną formę organizmu, wzmacnia ciało, a poprzez prawidłowe oddychanie, dostarcza ciału więcej pozytywnej energii. Daje umiejętność lepszego poruszania się, tak jak poruszali się dawniej samurajowie, z wykorzystaniem innych mięśni niż dzieje się to zwykle w życiu codziennym. Pozwala zachować sprawność i uczy, jak się nie męczyć przy wykonywaniu nawet forsujących prac.

Mentalne:  samodyscyplina i umiejętność koncentracji na chwili, jest wspaniałym narzędziem pozwalającym na komfort w życiu codziennym.
Poprzez trening układów kata, doskonalimy:
  1. Reiho,czyli dobre maniery oraz spokój ducha
  2. Prawidłową postawę, zwinność i płynność ruchów
  3. Zdolność wyczucia sytuacji, koncentracji
  4. Poprzez żmudny trening, poprawiamy złe, błędne odruchy i nawyki.
  5. Uczymy się poprawnie używać oddechu.
  6. Uczymy się czujności i przewidywania.
  7. Przyswajamy sobie wyczucie odległości, maai間合、bardzo ważny w relacjach międzyludzkich.
  8. Doskonalimy 気迫Kihaku、duch, wigor,気合いkiai, ducha walki, zaangażowanie
  9. Poznajemy teorie „serca” i techniki
  10. Nasze ruchy stają się bardziej eleganckie i dostojne
Ile to kosztuje?
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.