1 result for group: goscie


Dr Tadeusz Mazur

"Słynny raport Lalonda ocenia, że geny ponoszą odpowiedzialność za jakość naszego zdrowia w 18%. Wodociągi, produkcja żywności, ubrań, obuwia, ogrzewanie domów mają jeszcze większe znaczenie niż geny. Trzeba wyraźnie zaznaczyć że inżynierom, rolnikom, krawcom, szewcom i innym pracownikom zapewniającym ubrania, żywność, wodę i ciepło w naszych domach zawdzięczamy większą pulę zdrowia (20%) niż medycynie (10% wg tego raportu). Szczęśliwy traf dziedziczenia dobrej puli genów, narodzin w bogatym kraju z dobrą służbą zdrowia, to tylko 48% szans bycia zdrowym. Najwięcej, bo aż 52% zdrowia (wg tego raportu), zależy od sposobu naszego funkcjonowania, od interakcji w których bierzemy udział. Studio Dantian pokazuje jak na Dalekim Wschodzie i Zachodzie ludzie poszukują sposobu na uzyskanie pakietu kontrolnego w puli własnego zdrowia. Mało tego, Studio Dantian stworzyło warunki by każdy mógł poszukiwać własnego sposobu wyrwania się z matni pośpiechu, stresu, rywalizacji i zacząć powiększać pulę własnego zdrowia. Brawo!"

Read More