1 result for tag: Marzanna Radziszewska- Konopka


Ukryte przesłanie choroby – Marzanna Radziszewska – Konopka

Stres uważany jest dziś przez medycynę akademicką za jedną z ważniejszych przyczyn chorób, jednak działanie hormonów stresu – adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu – nie wyjaśnia wielkiej różnorodności chorób, na które zapadamy. Wyniki coraz większej liczby badań naukowych skłaniają do wniosku, że stres oddziałuje na ciało w sposób znacznie bardziej specyficzny niż nam się wcześniej wydawało. Intensywne emocje nie tylko aktywują system, który mobilizuje nas do walki lub ucieczki, ale też stymulują wydzielanie specyficznych dla danej emocji substancji chemicznych, które łącząc się z receptorami na powierzchniach ...